Vetenskapsteori

4,5 hp

HT 2020 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2004

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå samt Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad (eller motsvarande).

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela