Forskningsområde: Delaktighet i ett föränderligt samhälle

Det tvärvetenskapliga forskningsområdet Delaktighet i ett föränderligt samhälle förenar forskare och doktorander och syftar till en ökad kunskap om de utmaningar som välfärdssamhället står inför som digitaliseringen, globaliseringen och en befolkning som blir allt äldre och ställer nya krav på delaktighet i samhället.

Forskningens mål är att bidra till kunskap och förståelse för de utmaningar som samhället står inför, och vad det innebär för människors möjligheter till delaktighet för att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

  • Kommunikativa mötesplatser
  • Integration, tillhörighet och tillgänglighet
  • Välfärdens utmaningar och det goda livet
  • Arbetsplatsen som hälsoarena

Områdesledare är Linus Andersson.

uppdaterad

2020-08-25

Kontakt

Dela

Kontakt