Forskningsområde: Framtidens hälsa och vård

Forskningens mål är att bidra till kunskap, förståelse och nya lösningar inom vård och omsorg för att möta utmaningar med befolkningsökningar och migration, den åldrande befolkningen, den förväntade delaktiga patienten och den snabba teknikutvecklingen inom vård och omsorg.

Forskningsområdet innefattar projektkluster såsom:

  • Hälsofrämjande insatser i ett livsloppsperspektiv
  • Beslutsprocesser inom vård och omsorg
  • Transitionsprocesser på mikro-, meso- och makronivå

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt