Forskningsområde: Hållbar uppväxt

Inom forskningsområdet Hållbar uppväxt samlas forskare och doktorander med olika kunskapsperspektiv för att genomföra studier som ämnar öka kunskapen om hur barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor kan främjas.

Forskningens mål är att bidra med kunskap och förståelse om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor, och vad det innebär för såväl den unges villkor under uppväxttiden och i framtiden som för de utmaningar som samhället står inför inom hälso- och välfärdsområdet.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

  • Tillväxtmönster och livsstil
  • Kvalitet och rättigheter i vården
  • Livschanser, skola och utbildning
  • Uppväxtvillkor och livskvalitet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt