Forskningsområde: Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet

Forskningsområdet samlar forskare och doktorander som tvär- och mångvetenskapligt studerar olika perspektiv på hållbart deltagande i idrott och fysiska aktivitet.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

  • Idrott och prestation
  • Idrott för alla
  • Fysisk aktivitet och hälsa

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt