Nordic master in adapted physical activity

Syfte och mål med projektet är hur man kan främja och stimulera personer med funktionshinder och begränsad rörlighet att utifrån sina egna villkor skapa en livslång hållbar relation till idrott och fysisk aktivitet.

Forskningsområde:

Projektperiod:

 • 2014–2019

Anslagsgivare:

 • Nordiska ministerrådet för högre utbildning (NORDPLUS)

Partner/samverkan:

 • Lithuanian Sports University, Lithuania
 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
 • Latvian Academy of Sport Education (LV), Latvia
 • Halmstad University, Sweden

Projektdeltagare:

 • Lars Kristén, Högskolan i Halmstad
 • Ditte Sörensen, Högskolan i Halmstad (ej 2018)
 • Jurate Pozeriene, Lithuanian Sports University, Litauen
 • Jyrki Vilhu, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
 • Aija Klavina, Latvian Academy of Sport Education (LV), Lettland

uppdaterad

2019-10-31

Kontakt

Dela