Om CVHI

Vår forskning ska vara värdeskapande och leda till samhällelig nytta – den ska bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Inom CVHI bedrivs forskning med utgångspunkt inom följande ämnen:

 • Arbetsvetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Handikappvetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Kulturgeografi
 • Medicinsk vetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Omvårdnad
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
Organisationsmodell över forskningsmiljön CVHI. Illustration.

Senaste forskningsnyheterna från CVHI på Samspel

uppdaterad

2020-08-03

Kontakt

Dela

Kontakt