Business Model Innovation (BMI)

Forskningsgruppen BMI undersöker hur affärsmodellsinnovationer kan hjälpa företag att skapa, ta tillvara och utnyttja innovationer samt bidra till tillväxt och hållbarhet.

Affärsmodeller är ofta nyckel till företags innovationsförmåga, konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Affärsmodellen förklarar hur företaget i fråga verkar för att skapa värde, och hur det identifierar konkurrens. Affärsmodellen är helt enkelt det som talar om hur företaget gör för att skapa och fånga värden som sedan kan fördelas i verksamheten.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt