Forskarskolor för lärarutbildare

De tre forskarskolorna UPGRADE, KÄKK och FontD fokuserar på digitalt lärande och ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Här hittar du information om forskarskolorna och om de doktorandtjänster som Högskolan i Halmstad utlyser inom dem. Under första halvåret 2020 byggs forskarskolornas verksamhet vid Högskolan i Halmstad och övriga samverkande lärosäten, och forskarskolorna beräknas sedan starta hösten 2020. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att bygga intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans område.

Klassumsmiljö, kvinna i ljusa kläder pekar glatt mot åhörarna. Uppsträckta händer syns.

Högskolan i Halmstad utlyser fem doktorandtjänster inom de tre forskarskolorna. Tjänsterna riktar sig till lärare och lärarutbildare som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning, samt kring ämnesdidaktiska frågeställningar relaterat till undervisning och lärande i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap. Forskningsprojekten i samtliga forskarskolor ska knytas till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning. Som doktorand kommer man att knytas till lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och ingå i en forskande miljö med fokus på digitalt lärande och ämnesdidaktik.

Att vara doktorand i en forskarskola innebär att man möter doktorander från andra lärosäten som ingår i samma forskarskola. På så sätt kan man som doktorand bygga ett värdefullt nätverk med doktorander och forskare över hela Sverige.

Tre forskarskolor

Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

KÄKK är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst, och erbjuder doktorandtjänster i olika ämnen. Forskarskolan hålls samman av gemensamma kurser och seminarier.

Mer om Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

Forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Mer om Forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

Forskarskolan FontD syftar särskilt till att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen.

Mer om Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

uppdaterad

2020-02-14

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt

Relaterat