Coteaching – hur äldre elever kan bidra till kemiundervisningen

Coteaching – hur äldre elever kan bidra till utvecklingen av lärarens ämnesdidaktiska kunskap och elevers förståelse i kemi.

Coteaching och dess inverkan

Syftet med studien är att undersöka vilken inverkan två coteachers från gymnasiets årskurs 3 har på lärarens ämnesdidaktiska kunskap samt årskurs 1 elevernas förståelse av kemisk bindning.

I studien får de båda äldre eleverna tillsammans med en kemilärare planera, undervisa och utvärdera lektionerna i gymnasiets årskurs 1.

Forskning har kunnat visa många fördelar med coteaching. Förutom att varje elev kan få mer uppmärksamhet och hjälp med fler lärare i klassrummet, så lär också lärarna av varandra och deras ämnesdidaktiska kunskaper utvecklas på så sätt. Det finns i dag många varianter av coteaching, exempelvis förekommer coteaching mellan lärare och lärarstudenter, lärare och speciallärare, ämneslärare och klasslärare. Dock finns inte så många studier som undersöker effekten av att använda elever som coteachers.

Denna studie kommer att visa om och hur användandet av elever som coteachers kan bidra till att utveckla kemilärarens ämnesdidaktiska kunskaper samt elevernas ämneskunskaper.

Närbild på en leende man som tittar in i kameran. En kvinna syns i bakgrunden. Foto.

Mer om projektet

Anslagsgivare:

  • Halmstads kommun
  • Teknikens didaktik (FoNTD-3), Linköpings universitet

Projektperiod:

  • 2014–2018

Projektdeltagare:

  • Felix Schultze

uppdaterad

2020-05-14

Kontakt

Dela