Hälsa och hållbarhet. Individuellt ansvar eller demokratisk politik?

Forskningsprojektet analyserar hur hälsa och hållbar utveckling behandlas i det svenska utbildningssystemet. Det är tvärvetenskapligt med forskare från disciplinerna, historia, statsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Med ansvarsfrågan i fokus

Projektet betonar utbildningens roll för att utveckla ungas deltagande i ett demokratiskt samhälle. Det är särskilt aktuellt i en tid där alternativa kunskapskällor blir vanligare och där individens ansvar och valfrihet har fått större utrymme. Forskningen har speciellt fokus på skillnader mellan individuellt och samhälleligt ansvar för hälsa och hållbar utveckling.

Collage av bilder, text om BMI, bild på pizza, klimatdemonstrationer och en skylt om att gå i trappan för kaloriförbränningens skull.

Bild: Joachim Brink och Claes Malmberg

Hälsa och hållbar utveckling

Intresset för hälsa och hållbar utveckling grundas i flera iakttagelser. För det första att utbildning ska främja unga människors utveckling till aktiva och deltagande medborgare i ett demokratiskt samhälle. För det andra att hälsa och hållbar utveckling är två samtida utmaningar som kännetecknas av en ansvarsparadox. Paradoxen innebär att ansvaret för att lösa problemen läggs på individen samtidigt som problemen orsakas av samhälleliga faktorer och därför kräver politiska lösningar. För det tredje att området innehåller både olika uppfattningar om kunskapsläget och konflikter mellan olika värden.

Forskning

Studier i projektet:

  • Hälsa och hållbar utveckling i läromedel för ämnena biologi, naturkunskap samt idrott och hälsa
  • Hemmasittare. Om hur stat, kommuner och skolor ser på orsaker och åtgärder gällande elever med problematisk frånvaro.

Projektets forskning visar att ansvaret för hälsa och hållbar utveckling tenderar att individualiseras och avpolitiseras.

Finansiering

Hållbar utveckling för högstadieskolor 2017–2018 (finansiär Skolverket) 2 300 000 kr
Hållbar utveckling för gymnasieskolor 2019 (finansiär Skolverket ) 750 000 kr
Medverkande vid konferenser om lärande för hållbar utveckling 2019 (finansiär Skolverket) 41 100 kr

Vetenskapliga publiceringar

Urbas, Anders och Malmberg, Claes (2019). Värden, demokrati och lösningar på samhällsproblem – exemplet kost och hälsa,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Nordgren, Lars och Hansson, Kristoffer (red.). Health management – Att skapa vinst och värde i välfärden. Stockholm: Sanoma utbildning.

Malmberg, Claes och Urbas, Anders (2019) A paradox of responsibility – stress and obesity in Swedish schools. Health Innovation conference, Halmstad university, Båstad October 15th – 16th.

Malmberg, Urbas & Nilsson (2019) Health education in school – a paradox of responsibility. ESERA-conference Bologna 2019

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2018). Health in school – individual responsibility and democratic politics, Cultural Studies of Science Educationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. doi: 10.1007/S11422-018-9882-0

Malmberg, Claes; Urbas, Anders and Nilson, Tomas (2018). Utbildning om hälsa och hållbar utveckling. Forskning om Naturvetenskaperna Didaktik (FND2018), Malmö, Sverige. november, 2018.

Malmberg, Claes och Urbas, Anders (2018). Health and sustainable development education – A paradox of responsibility? European Science Education Research Association (ESERA). Special Interest Group (SIG) 4. Science/Environment/Health. Kiel, Germany. 19th -21st August 2018.

Malmberg, Claes (2018) Professional development in education for sustainable development – a Swedish example. International Organisation for Science and Technology Education (IOSTE) Future educational challenges from science and technology perspectives, Malmö 13th – 17th August 2018

Malmberg, Claes; Urbas, Anders and Nilson, Tomas (2018). Nutrition Education and Citizenship. 12th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Zaragoza, Spain. 2-6 July, 2018.

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2017). Health education and citizenship – from democratic politics to individual responsibility? 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland, 21st-25th August, 2017.

Populärvetenskaplig publicering

Hasslöf, H., Malmberg, C., Lundegård, I., Urbas, A., Dessen Jankell, L. (2019) Att arbeta med hållbarhet – didaktiska redskap för ämnesövergripande perspektiv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SO-didaktik 7-2019

Malmberg, Nilsson & Urbas (2019) Sin egen lyckas smed.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Pedagogiska magasinet. Februari 2019.

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2019) Värdekonflikter i det kommunikativa klassrummet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes (2019) Metoder för kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes, Urbas, Anders & Hasslöf, Helen. (2019) Politiskt eller individuellt ansvar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Hasslöf, Helen, Urbas, Anders & Malmberg, Claes. (2019) Komplexitet och handlande. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Lotta Dessen Jankell, Helen Hasslöf, Iann Lundegård, Claes Malmberg & Anders Urbas (2019) Hela skolan för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Hasslöf, Helen & Malmberg, Claes (2019) Hållbar utveckling, styrdokument och bedömning. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes (2019) Framtidsverkstad.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes; Urbas, Anders; Hasslöf, Helen; Dessen Jankell, Lotta och Lundegård, Iann (2019) Handledarguide för hållbar utveckling - Gymnasiet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm

Lundegård, Iann; Malmberg, Claes; Hasslöf, Helen; Dessen Jankell, Lotta och Urbas, Anders (2019) Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Caiman, Cecilia, Hasslöf, Helen, Lundegård Iann, Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2018) Hela skolan för hållbar utveckling. [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Hasslöf, Helen, Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018) Konsekvenser av handlande i en komplex värld [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9. (15 sidor)

Malmberg, Claes (2018) Hållbar utveckling och bedömning [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9. (11sidor)

Caiman, Cecilia, Hasslöf, Helen, Lundegård Iann, Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2018) Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Malmberg, Claes (2018) Skolan och eleverna – mottagare av kunskap och deltagare i förändring [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018) Hållbar utveckling – vem är och bör vara ansvarig? [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018) Hållbar utveckling, avpolitisering och avdemokratisering [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2017) Stress i skolan blir individens ansvar. Debatt. Hallandsposten. 24 augusti 2017.

Malmberg, Claes (2016) Intressekonflikter och handlingskompetens. [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen för naturvetenskap och teknik - Modul: Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 4-6.

uppdaterad

2019-11-14

Kontakt

Dela

Kontakt