Forskningsprojekt inom teknikområde Medvetna intelligenta system

Läs mer om de forskningsprojekt som pågår inom området Medvetna intelligenta system. Projektbeskrivningarna är på engelska.

Pågående forskningsprojekt

uppdaterad

2020-12-08

Kontakt

Dela