Lean Innovation

Behovet av kunskap inom ledarskap, organisation och innovativt tänkande som finns i primär produktionen i hela värdekedjan från gård till slutkonsumenten.

Syftet är att undersöka och förstå hur selfleadership och mager innovation kan underlätta och forma affärsmodell innovation inom jordbrukssektorn. Fokus i projektet ligger på de typer av affärsmodellinnovationer som kan identifieras inom jordbrukssektorn och den roll som självledarskap har i att övervinna lock-in ”gamla” affärslogik och hur kan den användas i processen för affärsmodellinnovation.

Forskare kommer att försöka ta reda på hur processen för Lean Innovation i jordbrukssektorn har genomförts och på vilket sätt har detta genomförande underlättas och formade innovation affärsmodell.

uppdaterad

2019-05-07

Kontakt

Dela