Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om Högskolans forskning

Merparten av Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Forskning i samverkan

Forskningen vid Högskolan sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom Högskolan sker mycket av forskningen i samverkan mellan miljöerna.

Högskolans forskningsmiljöer

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier: Akademin för hälsa och välfärd, Akademin för informationsteknologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle och Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Inom forskningsmiljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen. Läs mer om de olika forskningsmiljöerna.

Forskningsutvärdering

Under 2013 utvärderade Högskolan i Halmstad all sin forskning och samproduktion i ARC13 (”Assessment of Research and Coproduction 2013”). Utvärderingen är ett viktigt verktyg i arbetsprocessen för att göra lärosätets verksamhet mer forskningsintensiv. Läs mer om ARC13.

Forskning i siffror

50 professorer och drygt 100 doktorander är verksamma vid Högskolan i Halmstad – läs mer om aktuella siffror relaterade till Högskolans forskning.

Publikationerlänk till annan webbplats

Vetenskapliga publikationer producerade av forskare, lärare och studenter vid Högskolan i Halmstad samlas i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVAlänk till annan webbplats.

Meriteringsprogram för kvinnor

Under 2012–2014 satsade Högskolan i Halmstad på ett meriteringsprogram i syfte att öka andelen kvinnliga docenter och professorer. Meriteringsprogrammet syftade till att utveckla och behålla forskarbegåvningar på Högskolan samt verka för en jämnare könsfördelning. Läs mer om meriteringsprogrammet.

Sidan uppdaterad 2016-05-24