Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stefan Weisner

Professor i biologi med inriktning miljövetenskap vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2002.

Biologi och miljöinnovationer

Stefan Weisners forskning är inriktad mot att hitta hållbara lösningar på miljöfrågor genom att utveckla miljöinnovationer baserat på ekologisk kunskap, särskilt ekosystemekologi och biogeokemi. Under senare år har Stefan Weisners forskning fokuserat på interaktioner mellan biologisk mångfald och ekosystems funktioner, miljöeffekter av storskalig anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet, samt avskiljning av föroreningar i våtmarker. Han har varit involverad i att utveckla design av anlagda våtmarker för avloppsvattenrening, och landskapsplanering och skötselplaner för våtmarksområden, i Nederländerna, Brasilien, Kina och Sverige.

Studier av växter för restaurering av ekologiska system

Stefan Weisner doktorerade i limnologi vid Lunds Universitet 1990. Hans forskning var till att börja med inriktad mot ekofysiologiska begränsningar och anpassningar hos högre växter i akvatiska miljöer. Syftet var att förstå de reglerande mekanismerna för att kunna använda denna kunskap vid restaurering av ekologiska system, samt vid upprättande av skötselplaner och andra miljöåtgärder.

Hållbar hantering av vattenresurser och ekosystemtjänster

Stefan Weisners framtida arbete innefattar tillämpad forskning inom gränsområdet biologi och miljövetenskap, med beaktande av sociologiska och ekonomiska aspekter. Ett aktuellt forskningsområde är hållbar hantering av vattenresurser. Detta forskningsområde tar upp frågor om hur vi kan erhålla olika samhällsnyttor (ekosystemtjänster) från våtmarker, såsom människors upplevelser, förbättrad livskvalitet, mindre föroreningar i miljön, mindre risk för översvämningar eller torka, motverka klimatförändringar, produktion av biomassa för energi och/eller materialändamål, samt ökad biologisk mångfald.

Stefan Weisner föddes i Medelpad 1954 men växte upp på Skånes östkust. 1997 knöts han till Högskolan i Halmstad som universitetslektor samtidigt som han forskade i Lund. 1998 utsågs han till docent i limnologi vid Lunds universitet. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad sedan 2002.

Sidan uppdaterad 2018-08-02