Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-10-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arkiv rapportserien "Forskning i Halmstad"

"Forskning i Halmstad" är en skriftserie öppen för forskare anställda vid Högskolan i Halmstad. Resultat från olika typer av vetenskapliga projekt, såväl större som mindre, kan publiceras i skriftserien. Publikationer och artiklar från vetenskapliga konferenser, seminarier och workshops välkomnas också. Texten genomgår kvalitetsgranskning av minst två granskare före publicering.  

Följande rapporter har publicerats i Högskolans rapportserie "Forskning i Halmstad":

Jonas Svensson, Stefan Arvidsson (redaktörer) Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskaplänk till annan webbplats 21
Sven Åke Hörte, Marita Christmansson (redaktörer) Perspektiv på arbetsmiljöarbetelänk till annan webbplats 20
Jörgen Johansson, Johan Rydstedt Att styra regionala utvecklingsprocesser - om demokrati, jämställdhet och lärande i regional utvecklinglänk till annan webbplats 19
A Nelson, P Björk, J Trolle-Schultz Jensen, M Nilsson, A-K Witt De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar: Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012länk till annan webbplats 18
Ulrika Sjöberg Negotiating cultural and mediated spaces: being a 'Swede" in Greecelänk till annan webbplats 17
KG Hammarlund (redaktör) Borders as Experiencelänk till annan webbplats 16
Hans Bengtsson, Anders Mellbourn (redaktörer) Säkerhet och sårbarhet. Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan.länk till annan webbplats 15
Jonas Svensson, Stefan Arvidsson (redaktörer) Människor och makter: En introduktion till religionsvetenskap.länk till annan webbplats 14
KG Hammarlund, Tomas Nilson (redaktörer) Technology in Time, Space, and Mind: Aspects of Technology Transfer and Diffusion länk till annan webbplats 13
Anita Franke, Barbro Arvidsson, Bertil Gustafsson Högskolepedagogisk handledning - Erfarenheter av pedagogisk förnyelse vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats 12
Roland Ahlstrand Strategier i tiden - En studie av telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköpinglänk till annan webbplats 11
Jörgen Johansson Regionförsök och demokrati - demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götalandlänk till annan webbplats 10
Ulla Tebelius, Christina Aderklou, Lotta Fritzdorf ITiS som incitament till skolutveckling den nationella utvärderingen av IT i skolan: surveystudien 2000-2003länk till annan webbplats 9
Jörgen Johansson Regionalisering och kommunal självstyrelse - halländska kommuner i en regional miljölänk till annan webbplats 8
Håkan L. Kolsmyr, Sven-Olof Olsson Arkiv i Halland. En vägledning till arkiven i länetlänk till annan webbplats 7
Magnus Lindmark, Sven-Olof Olsson, Ronny Pettersson Miljö - ekonomi - historialänk till annan webbplats 6
Margaretha Milsta, Ulla Tebelius Att leda lärmiljöer - att leda i lärande miljöer 5
Ulla Tebelius, Marie Ericsson Demokrati som procedur eller engagemang. Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkanlänk till annan webbplats 4
Jörgen Johansson Regionalisering och internationalisering i Halland - politik och statsvetenskap i ett epokskiftelänk till annan webbplats 3
Sven-Olof Olsson Från Absalon till Järnmölle och Galtabäck - länkar i halländsk medeltid: rapport från konferensen Tvååker för 800 år sedan: jordbruk och järn, handel och sjöfart den 17-19 oktober 1997länk till annan webbplats 2
Sven-Olof Olsson Medeltida danskt järn: framställning av och handel med järn i Skåneland och Småland under medeltidenlänk till annan webbplats 1
Sidan uppdaterad 2009-10-09