Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samspel - ett forskningsmagasin

På Högskolan i Halmstad sjuder kunskapsproduktionen. Runt om på campus pågår projekt och verksamhet som syftar till att utveckla ny kunskap och nya lärdomar. Det vill vi gärna berätta om! Därför producerar vi forskningsmagasinet Samspel vartannat år. Däri samlar vi exempel på forskning som vi tror är särskilt intressant för omvärlden.

Magasinet heter Samspel, eftersom vi tycker att det är ett begrepp som väldigt mycket speglar den forskning som bedrivs på Högskolan, att det mesta görs i samarbete — i samproduktion — med aktörer utanför Högskolan. Samspelet med omvärlden berikar vår forskning och utbildning, och ökar också kvaliteten och relevansen i det vi gör.

Trevlig läsning!


Samspel 2013

I Samspel 2013 kan du bland annat läsa om våra framstående forskare som har sökt sig till Högskolan från andra länder för att vår forskning är excellent.

Vi bjuder också på hälsoinnovationer – till exempel Androstolen och humanoiden Jonson – miljöinnovationer och nya intelligenta produkter.

Mer om Samspel 2013


Samspel 2011

Följ med på en tur in i vår värld för att få veta mer om vad våra
forskare forskar om.

Här finns allt från intelligent teknik, energi för framtiden och forskning om idrott till monsters roll, barns möte med fysik och gränsgångare som har en fot i akademin och den andra i en annan verklighet.

Mer om Samspel 2011

Bläddra i Samspel 2011

Sidan uppdaterad 2014-12-05