Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsoteknikcentrum — en projektverkstad

Sveriges åldrande befolkning innebär en stor utmaning för samhället. För att klara att möta fram-tidens vård- och omsorgsbehov behövs nya lösningar. Samtidigt finns en ständigt ökande efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster i hela befolkningen. Ny teknik och nya tjänster kan vara en viktig nyckel till att möta behoven. Men då krävs att innovationerna verkligen svarar mot de krav som finns.

Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, grundades 2009, drivs av Högskolan i Halmstad och finansieras av Region Halland och EU:s strukturfonder. HCH fungerar som en arena där intressenter från olika delar av samhället kan mötas för att tillsammans starta innovativa processer. På så sätt kan forskningen på Högskolan i Halmstad lättare kopplas till samhällets behov

På väggen i Hälsoteknikcentrums mötesrum hänger en stor whiteboard. I korta rubriker ger den överblick över alla de 30-tal projekt som pågår just nu, och runda magneter i olika färger markerar statusen för varje projekt.

Till vänster om tavlan hänger en plastficka med förslagslappar. Den innehåller idéer och behov som kan komma från en rad olika håll — anställda inom kommuner, landsting eller företag, studenter, forskare eller enskilda privatpersoner.

Varje måndag träffas gruppen som arbetar på HCH för att gå igenom den gångna veckans förslag. För att bedöma om en idé ska leda till en förstudie tar man hänsyn till ett antal kriterier. Finns det ett behov och en marknad för den tänkta produkten eller tjänsten? Finns det någon intressent som vill driva en kommersialisering? Innehåller projektet frågeställningar som är intressanta för Högskolan?

Magnus Hållander, projektledare, beskriver Hälsoteknikcentrum Halland som en projektverkstad.

— Vi möter användarnas behov genom att identifiera, engagera och leda kompetenser. Dessa kan finnas inom Högskolan, i vård- och omsorgsorganisationer, forskningsinstitut eller i företag.

När det fungerar som bäst är samarbetena till nytta för alla parter. Högskolans forskare hittar intressanta forskningsfrågor och kan få kontakt med företag som vill göra tillämpningar av deras teoretiska resultat. Studenter kan få uppslag till behovsmotiverade frågeställningar till sina examensarbeten. Och företag och organisationer får hjälp att ta fram och testa nya lösningar på konkreta behov.

Text: FATIMA GRÖNBLAD
Foto: ANDERS ANDERSSON

Detta är en artikel publicerad i Högskolans forskningsmagasin Samspel.
Läs flera artiklar ur Samspel.

Resultat för HCH:s två första år

  • 70-tal genomförda projekt med 50 olika företag.
  • 6 nystartade företag.
  • Drygt 30 nya produkter och tjänster.
  • Drygt 30 miljoner kronor i extern forskningsfinansiering.
  • Fler än 30 forskare involverade i HCH.
  • 18 publikationer.
Sidan uppdaterad 2014-01-14