Sök

Antagning till forskarutbildning

Forskarutbildningsutskottet vid Högskolan i Halmstad beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå.

Överblick över antagningsprocessen

Processkarta över antagningsprocessen för forskarstudier. Illustration.

Klicka på bilden för att få en överblick hur antagningen går till avseende utbildning på forskarnivå.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt