Sök

Michal Lysek, innovationsvetenskap inriktning industriell organisation

Michal Lysek är industridoktorand inom innovationsvetenskap. Han tycker att livet som doktorand innebär både frihet och kontroll över sin egen tid.

Man sitter vid skrivbord, en dator med två skärmar står på bordet. Foto.

Michal Lysek.

Vad forskar du om?

– Mitt fokus ligger på ”innovation management”. Min forskning omfattar en fallstudie på HMS Industrial Networks AB med fokus på tre delar. HMS dåtid: Vad gjorde att HMS blev ett världsledande företag inom industriell kommunikation? Nutid: Varför är inte HMS lika innovativa i dag i jämförelse med vad de var förr? Framtid: Vad behöver HMS göra för att fortsätta vara innovativa i framtiden?

Hur är det att vara doktorand?

– Det är väldigt roligt. Det passar personer som tycker om att jobba mycket, men som samtidigt vill bestämma mycket över sitt arbete. Jag har vissa möten som jag måste gå på, och vissa kurser med obligatorisk närvaro, men förutom detta så bestämmer jag helt över min egen arbetstid.

– Jag undervisar inte på Högskolan. Min doktorandtjänst är utformad så att den tid som doktorander vanligtvis undervisar ägnar jag i stället åt mina projekt på HMS.

Hur är det att doktorera samtidigt som man är knuten till ett företag?

– Som industridoktorand får man vara beredd på att jobba mycket och hårt. Jag har ganska långa arbetsdagar, även under helger. Men jag har också en fast lön som nog är bättre än vad vanliga doktorander normalt har, och jag behöver inte ägna tid åt att söka forskningsbidrag eller annan inkomst. Innan jag började doktorera jobbade jag som utvecklingsingenjör (med programmering) på HMS, och jag har samma lön nu som då.

– Det bästa med att vara industridoktorand är friheten att jobba hur man vill och kunskapen som man erhåller. I slutändan är det resultatet och vad jag har presterat som räknas. Inom HMS har man talesättet ”frihet under ansvar”. Sedan är innovation även ett otroligt spännande forskningsområde.

Hur ser en typisk dag ut?

– Min arbetsdag styrs mycket av vad jag behöver göra. Om jag behöver samla in empirisk data så jobbar jag på HMS. Om jag behöver samla på mig ny kunskap eller analysera den data som jag redan har, så jobbar jag på Högskolan. Vissa dagar sitter jag på biblioteket. Andra dagar kan jag jobba hemifrån, eftersom jag även där har ett stort arbetsbord fullt med dokument och material som jag behöver arbeta mig igenom. Var jag jobbar bestämmer jag själv. På eftermiddagen kan jag exempelvis göra ett avbrott för att hämta min dotter på dagis, umgås med familjen, för att sedan jobba vidare igen på kvällen.

Har du något tips till nya doktorander?

– Man har mycket mindre tid än man tror, så slösa inte med den. Börja samla in data och analysera dina data så fort som möjligt. Det viktigaste är att hitta sin inriktning på forskningen och det kan vara jättesvårt. Som doktorand kan man välja en av två vägar. Antingen börjar man med att läsa så många vetenskapliga publikationer som möjligt för att bilda sig en gedigen teoretisk bas. Då är det lätt att överdriva och hålla på i två – tre år med att läsa innan man finner sin inriktning. Den andra vägen är att börja med att samla in empiriska data, analysera denna, och på så vis låta ens data visa en vägen. Det var så jag gjorde, vilket jag tycker var bra för mig. Det hjälpte mig att fokusera och hitta min inriktning.

– Läs även minst en bra kurs inom klassisk metodik och hitta ditt sätt att bedriva forskning på. I mitt fall var det ”grounded theory” som hjälpte mig att ta mig vidare med mitt arbete. Det är den metod som jag inspireras av, och som jag använder till all forskning som jag gör.

Text och foto: Mikael Evard

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt