Sök

Företagsforskarskolan EISIGS

EISIGS står för Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School och är en företagsforskarskola vid Högskolan i Halmstad. Fokus för EISIGS är inbyggda system för intelligenta applikationer, där doktoranderna är knutna till både industrin och akademin.

Målet för EISIGS är att skapa rätt miljö för att utbilda kvalificerade och oberoende forskare som förstår och främjar forskning inom inbyggda och intelligenta system. EISIGS samfinansieras av KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och de medverkande företagen.

Syftet med EISIGS är:

  • Att stärka den svenska industrin genom att utbilda forskare med teknisk inriktning och bred förståelse för industrins behov, innovationsprocessen samt vilka innovationer som kan leda till nya affärsmöjligheter.
  • Att påskynda utvecklingen av forskningen inom informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, och att utnyttja synergieffekterna av samarbetet med forskare inom innovationsvetenskap, utveckla en utbildnings- och forskningsinfrastruktur som är relevant för industrin likväl som att uppnå innovativa forskningsresultat inom ramarna för inbyggda och intelligenta system.
  • Att stärka banden mellan akademin och industrin genom ett effektivt och fokuserat samarbete genom utbildning av nya, kvalificerade forskare.

Forskarutbildningen vid Högskolan i Halmstad är indelad i tre områden:

  • Hälsa och livsstil
  • Innovationsvetenskap
  • Informationsteknologi

EISIGS doktorander

Maytheewat Aramrattana

Ämne: Datateknik
Huvudhandledare: Tony Larsson, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Jonas Jansson, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mentor på företaget: Arne Nåbo
Företag: VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut
Licentiatseminarium: September 2016
Disputation: December 2018

Iulian Carpatorea

Ämne: Signal- och systemteknik
Huvudhandledare: Slawomir Nowaczyk, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Johan Lodin
Företag: Volvo Technology Corporation
Licentiatseminarium: Februari 2017
Avslutade EISIGS med licentiat.

Yuantao Fan

Ämne: Signal- och systemteknik
Huvudhandledare: Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Slawomir Nowaczyk, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Ervin Omerspahic
Företag: Volvo Group
Licentiatseminarium: December 2016
Disputation: Januari 2020

Dulce Goncalves

Ämne: Informatik
Huvudhandledare: Magnus Bergquist, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Henrik Florén, Högskolan i Halmstad, Sverker Alänge, Chalmers tekniska högskola, och Richard Bunk, Combitech AB
Mentor på företaget: Richard Bunk
Företag: Combitech AB
Licentiatseminarium: Februari 2021
Disputation: Februari 2022

Marcus Larsson

Ämne: Datateknik
Huvudhandledare: Magnus Jonsson, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Tony Larsson, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Carl Bergenhem
Företag: Qamcom Research and Technology AB
Licentiatseminarium: Februari 2016
Avslutade EISIGS med licentiat.

Thomas Lindgren

Ämne: Informatik
Huvudhandledare: Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Magnus Bergquist, Högskolan i Halmstad, och Robert Broström, Volvo Cars, Martin Berg, Malmö Universitet
Mentor på företaget: Robert Broström
Företag: Volvo Car Corporation
Startade: Januari 2017
Disputation: Maj 2022

Michal Lysek

Ämne: Innovationsteknik
Huvudhandledare: Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Helen Anderson, Linnéuniversitetet
Mentor på företaget: Jörgen Palmhager
Företag: HMS Industrial Networks
Disputation: September 2019

Pablo del Moral

Ämne: Signal- och systemteknik
Huvudhandledare: Slawomir Nowaczyk, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Stefan Byttner, Högskolan i Halmstad, och Anita Sant' Anna, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Jean-Pierre Breysse
Företag: Getinge AB
Startade: September 2016
Disputation: Oktober 2022

Hassan Mashad Nemati

Ämne: Signal- och systemteknik
Huvudhandledare: Slawomir Nowaczyk, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Anita Pinheiro Sant’Anna, Högskolan i Halmstad, och Antanas Verikas, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Alexander Örning
Företag: HEM Elnät (Halmstads Energi och Miljö Nät AB)
Licentiatseminarium: September 2017
Disputation: April 2019

Kaspar Raats

Ämne: Informatik
Huvudhandledare: Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Magnus Bergquist, Högskolan i Halmstad, och Jesper Lund, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Robert Broström
Företag: Volvo Car Corporation
Startade: Januari 2018

Hawar Ramazanali

Ämne: Datateknik
Huvudhandledare: Alexey Vinel, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Magnus Jonsson, Högskolan i Halmstad
Mentor på företaget: Magnus Werner
Företag: SAAB Training and Simulation
Licentiatseminarium: September 2015
Disputation: December 2017

Benjamin Vedder

Ämne: Datateknik
Huvudhandledare: Magnus Jonsson, Högskolan i Halmstad
Bihandledare: Jonny Vinter, SP Science Partner
Företag: Rise Research Institutes of Sweden
Licentiatseminarium: Maj 2015
Disputation: December 2018

uppdaterad

Kontakt

Dela