Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kurser på forskarnivå - Courses  at  doctoral level

Nedan visas de kurser på forskarnivå vars kursplaner är fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden och den tidigare fakultetsnämnden. 

Kursplaner (Course syllabuses):


Övergripande kurser (general courses)

Introduktionskurs för doktorander 7,5 hplänk till annan webbplats 
(Introductory Course for PhD Students 7.5 credits)
Genomförs hösten 2015/ planned to start in autumn 2015

Vetenskaplig kommunikation 7,5 hplänk till annan webbplats
(Scientific Communication 7.5 credits)
Genomfördes 2012-2013/was held 2012-2013

Kurser inom hälsa och livsstil (courses in health and lifestyle)

Hälsa och Livsstil, 15 hplänk till annan webbplats
(Health and Lifestyle, 15 credits)
Startades hösten 2014 avslutas våren 2015, started in autumn 2014 ends in spring 2015

Kurser inom informationsteknologi (courses in information technology)

Artificiell intelligens 7,5 hplänk till annan webbplats
(Articial Intelligence 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomfördes hösten 2014/was held in autumn 2014

Data mining 7,5 hplänk till annan webbplats
(Data mining 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomförs våren 2015/planned to start in spring 2015

Icke-linjär optimering 7,5 hplänk till annan webbplats
(Non-linear Optimization 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomfördes 2012-2013/was held 2012-2013

Läraktiga system 7,5 hplänk till annan webbplats
(Learning Systems 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomförs våren 2015/planned to start in spring 2015

Parallella och omkonfigurerbara arkitekturer för inbyggda system - aktuell forskning och utveckling 7,5 hplänk till annan webbplats
(Parallel and Recongurable Architectures for Embedded Systems - Current Research and Development 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Kurser inom innovationsvetenskap (courses in innovation sciences)

Högre seminarium i innovationsvetenskap 7,5 hplänk till annan webbplats
(Ph D Seminar in Innovation Sciences, 7.5 credits)länk till annan webbplats
Pågår/Ongoing

Innovationsvetenskap I 7,5 hplänk till annan webbplats 
(Innovation Sciences I, 7.5 credits)
Genomfördes våren 2014/was held in spring 2014

Innovationsvetenskap II 7,5 hplänk till annan webbplats
(Innovation Sciences II 7,5 credits)
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Internationellt entreprenörskap och marknadsföring 7,5 hplänk till annan webbplats 
(International Entrepreneurship and Marketing 7.5 credits)
Genomfördes våren 2013/was held in spring 2013

Kvantitativ  forskningsmetodik  7,5  hplänk till annan webbplats

(Quantitative Research Methods 7.5 credits)
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013


Intresseanmälan  (Notification  of  interest)

Observera att detta enbart är en anmälan av intresse, detta är
ingen ansökan till kursen/kurserna. (Please note that this is only a notification of interest, this is not an application for the course / courses.)

Doktorander  registrerade  vid  Högskolan  i Halmstad  äger  företräde  till  kurserna  framför  andra  sökande. (PhD  students  at  Halmstad  University have  preference  to  the  courses  before  other  applicants.)

Vill du ha annan information om forskarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, kontakta någon av studierektorerna, se kontaktuppgifter  till höger. (If you want any other information about education at doctoral level at Halmstad Unversity, please  contact one of the directors of studies, see contact information to the right.)

Sidan uppdaterad 2015-03-06