Sök

Fourth Generation District Heating

Dagens fjärrvärmesystem är byggda för dåtidens värmebehov, och för fossila bränslen. Idag finns helt andra behov och andra krav. För att spegla nutidens och framtidens värmebehov och värmekällor behövs nya teknikval och en omfattande omställning. Fjärrvärmegruppen vid Högskolan i Halmstad är internationellt erkänd och arbetar för en effektiv fjärrvärme mellan år 2040 och 2050.

Fjärrvärmegruppen, som leds av professor Sven Werner, bildades för tio år sedan, och har sedan dess lett och deltagit i en rad olika projekt, både i Sverige och internationellt. Gruppens forskning kan samlas inom begreppet ”Fourth Generation District Heating”, vilket myntades av Sven Werner vid en konferens på Island år 2008. Begreppet har anammats på bred front. Till exempel har tyska staten avsatt en miljard kronor i investeringsstöd för innovationer inom området.

Vid Högskolan i Halmstad delas begreppet in i underområdena Lämpliga värmeresurser, Ny teknik och Digitalisering. Inom varje område pågår intressant forskning. Till exempel skulle en fullständig europeisk implementering av de innovationer som forskningsgruppen föreslår inom området Ny teknik innebära en uppskattad ekonomisk nytta på 30 miljarder kronor per år. Tekniken innebär att temperaturen i fjärrvärmenäten kan sänkas med tio grader utöver vad andra tekniklösningar förmår. Det projekterade bostadsområdet Ranagård i Halmstad kommer att bli en sådan tillämpning – den första i världen.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt