Sök

Biosystem

Forskningen inom biosystem handlar om föroreningars effekter, klimatpåverkan och människors hälsa. Forskningen spänner över nanonivå, enstaka celler och proteiner, organ- och kroppsnivå, till den lokala och global miljön och de ekosystem vi lever i. Här studeras olika system och interaktioner i människokroppen, samhället och i naturliga ekosystem, liksom lösningar för att minska miljö- och hälsopåverkan. Forskningen sker ofta i gränssnittet mellan olika ämnen, till exempel ekologi och hälsovetenskap, samt i samarbete med energi- och materialsystem.

Forskningen inom biosystem handlar om föroreningars effekter, klimatpåverkan och människors hälsa.

Ekologi, miljövetenskap och vattenresurshantering

Inom området ekologi, miljövetenskap och vattenresurshantering bedrivs vatten- och våtmarksrelaterad forskning. Inom detta område ligger även Högskolan i Halmstads våtmarkscentrum, som drivs i samverkan med Hushållningssällskapet i Halland.

Våtmarkscentrum inkluderar en stor och Sverigeunik försöksanläggning med 16 experimentvåtmarker, och för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Forskningen vid Våtmarkscentrum rör frågor kring förvaltning, restaurering och skapande av våtmarker, liksom utveckling och utvärdering av metoder för processoptimering och övervakning. Ett exempel på våtmarksforskning är en utvärdering av våtmarkernas betydelse för näringsavskiljning utifrån olika tekniska variabler, så väl som miljö- och klimatvariabler.

En man i orangea regnkläder står i en grön och frodig våtmark och gör mätningar. Foto.

Andra vattenrelaterade forskningsprojekt undersöker olika effekter av klimatförändringar och ökad brunifiering av vatten på naturliga sjöekosystems fungerande och biodiversitet, så väl som på dricksvattenhantering. Vi utvärderar också planeringsverktyg och tekniska innovationer för att minska bräddning av avloppsvatten från avloppsreningsverk, bland annat genom ekologisk riskbedömningsmetodik.

Träningens biomedicin för hållbar hälsa

Träningens biomedicin (Exercise Biomedicine) för hållbar hälsa integrerar biomedicinska och idrottsfysiologiska kunskaper. Forskningen innefattar effekter av inaktivitet, fysisk träning och rörelse vid hälsa och sjukdom, för att främja en livslång, hälsosam livsstil.

En tjej i vitt linne och svarta tights tränar, medan två personer står i bakgrunden och tittar på. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt