Sök

Aktiva medborgare?

Om hur gymnasiesärskolan realiserar demokratiuppdraget och förbereder eleverna inför inträdet i vuxenlivet

Syftet med projektet

En av gymnasiesärskolans centrala uppgifter är att förbereda elever med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) för ett vuxenliv som aktiva medborgare med stort självbestämmande och ett reellt deltagande i samhällslivet. I projektet studeras och analyseras hur eleverna förbereds under skoltiden i att så självständigt som möjligt fatta beslut och bestämma över sina liv samt delta i demokratiska beslutsprocesser.

Projektperiod:

  • 2016–2020

Anslagsgivare:

  • Stiftelsen Sävstaholm

Projektdeltagare:

Publikationer

Göransson, K, Szönyi, K & Tideman, M (red) (2021). Utbildning och undervisning i särskolan. Forskarinsikter möter lärar- och eleverfarenheter. Natur & Kultur.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt