Sök

Anhörigstöd i förändring

Projektets vision är att förändra det institutionella arrangemanget inom företagshälsovården och skapa andra arbetssätt än de som finns i dag. Visionen avser också att bidra till samverkande synergi där hälso- och affärsutveckling förenas inom en förstärkt kundnytta för såväl branschen som för anslutna företag och dess anställda.

Syftet med projektet

Syftet är att i samproduktion med Varbergshälsan identifiera och exploatera möjligheter för att möta morgondagens utmaningar inom företagshälsovård och därigenom skapa nya proaktiva förutsättningar för anslutna företag och dess anställda.

Frågeställningar: Hur konstrueras kundrollen på strategisk och operationell nivå inom företaget och vilka processer kan stödjas och vidareutvecklas med fokus på affärslogik och giltig affärsmodell?

Projektperiod:

  • –2016

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

  • Varbergshälsan AB, Varberg
  • Region Halland

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt