Sök

PsyTool: Sport psychology as a strategic tool for prevention and training on grassroots sports

PsyTool var ett Europeiskt Erasmus-projekt med syfte att stödja initiativ för att förebygga våld och diskriminering inom barn- och ungdomsidrott.

Syftet med projektet

Projektet syftade till att:

 • Identifiera praktiska tillvägagångssätt som används för att förebygga våld, diskriminering, dopning, intolerans, och matchfixning bland barn- och ungdomsidrottare.
 • Generera objektiv data för att undersöka hur negativa beteende påverkar barn- och ungdomsidrottare.
 • Utvärdera negativa beteenden och dess potentiella effekt på idrottsutövare samt andra som är involverade i idrotten.

Projektgruppen för PsyTool utarbetade ett webbverktyg (http://psytoolsport.eu/the-project/) som innehöll tio lektioner. Dessa lektioner innehöll utbildningsmaterial relaterat till antisociala fenomen inom barn- och ungdomsidrott (till exempel doping och rasism). Lektionerna erbjöd även riktlinjer för hur verksamheter kan arbeta för att främja en hälsosam miljö. Genom att använda PsyTools webbverktyg kom vi att utbilda ”Agents of Change” (AoC). AoC kunde vara idrottsledare, domare, tränare, eller idrotts- respektive idrottspsykologistudenter. Efter avslutad utbildning kom AoC att genomföra utbildning kring negativa beteenden med idrottare.

Projektgruppen konstruerades för att främja aktivt deltagande från en rad olika lärosäten och organisationer, som alla har intressen inom barn- och ungdomsidrott. Denna strategiska samverkansyta bestod av 13 organisationer från fem länder (Spanien, England, Portugal, Italien och Sverige). Bland dessa organisationer fanns sex lärosäten, tre icke-vinstdrivande internationella organisationer, en organisation inriktad på att stödja idrotten nationellt, en organisation för Idrottspsykologi, samt två professionella fotbollsklubbar.

Om projektet

Projektperiod:

 • 2016–2017

Anslagsgivare:

 • Nordiska ministerrådet för högre utbildning (NORDPLUS)

Partner/samverkan:

 • Hallands Idrottsakademi, Högskolan i Halmstad
 • Hallands Fotbollförbund
 • SISU Idrottsutbildarna
 • ASPERO Idrottsgymnasium (Halmstad)
 • Idrott för Integration

Projektledare:

 • University Pablo de Olavide, Sevilla, Spanien

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt