Sök

Delat beslutsfattande som metod för återhämtning

Forskningsprojektet handlar om delat beslutsfattande som en metod för att främja återhämtning hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Syftet med projektet

Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om, implementera och undersöka effekterna av en hälsofrämjande intervention som bygger på delat beslutsfattande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Genom en deltagarbaserad design är brukare med egen erfarenhet av psykiska funktions­nedsättningar delaktiga under hela forskningsprocessen för att främja inflytandet och säkra kvaliteten av forskningen.

Projektperiod:

 • 2012–2017

Anslagsgivare:

 • Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser CEPI
 • Socialstyrelsen
 • Forte
 • Region Dalarna

Partner/samverkan:

 • Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser CEPI
 • Region Dalarna
 • Joyn service design

Projektdeltagare:

 • Ulla-Carin Schöön, docent, Högskolan Dalarna
 • David Rosenberg, lektor, Umeå Universitet
 • Lars Wallin, professor, Högskolan Dalarna
 • Patrik Dahlqvist Jönsson, PhD, FoUU Halland
 • Mikael Sandlund, professor, Umeå Universitet
 • Karl-Anton Forsberg, lektor, Umeå Universitet
 • Katarina Grim, presumtiv doktorand, Karlstad Universitet
 • Tove Janarv, doktorand, Umeå Universitet
 • Maria Bendtsen, magisterstuderande, Malmö Universitet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt