Sök

Digitaliseringens konsekvenser och digitalt missbruk – orsak till oro?

Digitaliseringens konsekvenser och digitalt missbruk – orsak till oro? (DIGMIS) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att undersöka hur närvarande negativa konsekvenser av digitaliseringen, inkluderat "digitalt missbruk" är som psykosocialt problem inom grundskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att identifiera relevanta problemställningar, kopplade till medikaliseringen av problematisk medieanvändning och professioners hantering av dessa.

Projektperiod:

  • 2020

Anslagsgivare:

  • CVHI

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt