Sök

eMenthe – developing Master’s level e-learning material in mental health

Utbildningsmaterialet eMenthe har i ett europeiskt samarbete utvecklat e-learning på masternivå inom psykisk ohälsa. Det finns evidensbaserad kunskap som fokuserar på tre områden inom psykisk ohälsa: tillfrisknande, prevention och familjearbete. Webbsidan finns tillgänglig för alla att använda, men främsta målgruppen är studenter, personal som arbetar i psykiatriska verksamheter samt brukare och närstående.

Projektperiod:

 • 2013–2026

Anslagsgivare:

 • EU – Erasmus Life Long Learning

Partner/samverkan:

 • Region Halland
 • RSMH Halland
 • Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser i Halland
 • Tampere University, Finland (host)
 • Trinity College, Irland
 • Utrecht University, Nederländerna
 • Turkuu University, Finland
 • University of Nottingham, Storbritannien

Projektdeltagare:

 • Ingela Skärsäter, professor, Högskolan i Halmstad
 • Henrika Jormfeldt, docent, Högskolan i Halmstad
 • Patrik Dahlqvist Jönsson, klinisk lektor, Högskolan i Halmstad
 • Nina Kilku, Tampere University, Finland
 • Ellilä Heikki, Tampere University, Finland
 • Lousie Doyle, Trinity College Dublin, Irland
 • Brian Keogh, Trinity College Dublin, Irland
 • Agnes Higgind, Trinity College Dublin, Irland
 • Theo Stickley, University of Nottingham, Storbritannien
 • Jan Sitvast, Hogeschool Utrecht, Nederländerna
 • Paivi Vuokila Oikkonen, Diaconia University of Applied Sciences, Finland
 • Marja-Liisa Läksi, Diaconia University of Applied Sciences, Finland

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

 • Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad