Sök

Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap om hälsofrämjande faktorer för barns psykiska hälsa samt designa och utvärdera en deltagarbaserad intervention för att främja barns psykiska hälsa i Halmstad kommun.

Projektperiod:

  • 2012–2017

Anslagsgivare:

  • Halmstads kommun
  • Ljungbergska stiftelsen
  • Länsförsäkringar
  • Region Halland
  • Svensk Sjuksköterskeförening

Partner/samverkan:

  • Halmstads kommun
  • Region Halland

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt