Sök

Hälsa och jämlika uppväxtvillkor

Projektet handlar om barns deltagande i stadsplanering. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur hälsa kan främjas på individ-, grupp- och samhällsnivå för att motverka ojämlikheter i hälsa och levnadsvillkor hos barn och ungdomar. En viktig del i detta är att fastställa principer och strategier för barns deltagande i stads- och samhällsplanering och att undersöka betydelsen av ett sådant deltagande för utformningen av den urbana miljön och för barns sociala kapital och hälsa.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt