Sök

HUT-projektet

Hästunderstödd terapi och rehabilitering vid psykisk ohälsa. En longitudinell design.

Syftet med projektet

Projektet syftar till att utvärdera effekter av hästunderstödda terapeutiska och rehabiliterande aktiviteter avseende fysisk aktivitet, psykiatriska symtom, självskattad hälsa, livskvalitet och attityder till återhämtning hos personer diagnostiserade med schizofreni eller medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd.

Projektperiod:

  • 2017–2020

Anslagsgivare:

  • Postkodstiftelsen

Partner/samverkan:

  • IFSAP Halmstad
  • Bråddareds Häst för Hälsa & Välbefinnande
  • CAHOM (Coachad av häst och människa)
  • Hälsa och Grön Rehabilitering
  • Sveahestar

Projektdeltagare:

Läs mer om projektet:

Professorsporträttet: Henrika, hästarna och hälsan Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt