Sök

Im2mediate: Image of/on Immigrants in Media: Thought-provoking Effects

Ett mångvetenskapligt projekt som studerar samspelet mellan medierepresentationer och reaktioner i samhället kring flyktingsituationen 2015–2017.

Syftet med projektet

Im2mediate (Image of/onImmigrants in Media: Thought-provokingEffects) är ett mångvetenskapligt projekt som studerar samspelet mellan medierepresentationer och reaktioner i samhället kring den aktuella flyktingsituationen med fokus på åren 2015–2017. Projektet har ett jämförande perspektiv mellan Belgien och Sverige. Bland annat analyseras innehållet i dagstidningar och tv-nyheter som rör flyktingsituationen, allmänhetens reaktioner samt samhällets reaktioner i form av beslutsfattande, agerande och förändrade regelverk. Projektet syftar till att kunna bidra med rekommendationer för ett utvecklat integrationsarbete i Belgien och med hjälp av de jämförande studierna mellan Belgien och Sverige.

Projektperiod:

  • 2017–2019

Anslagsgivare:

  • BELSPO, Belgian Science Policy Office

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt