Sök

Implementering av artificiell intelligens (AI): Ett projekt om hur AI förändrar information och kunskapspraktiker i hälso- och sjukvården

Det finns stora förhoppningar om att artificiell intelligens (AI) ska bidra till att hantera många av de utmaningar som hälso- och sjukvården i Sverige brottas idag. Projektet har potential att främja förståelsen för hur man kan etablera processer för införande av AI-applikationer i vården samt bidra med värdefull information om hur sådana processer kan bygga på vårdpersonalens kompetens och roller.

Hälso- och sjukvården i Sverige brottas idag med många utmaningar för att kunna fördela resurser där de gör mest nytta, säkerställa kvalitet i den vård som ges och att ställa om till en mer digitaliserad vård som sker i mer samproduktion mellan vårdpersonal och patienter.

Det finns stora förhoppningar om att AI ska bidra till att hantera många av dessa utmaningar. Forskning har dock visat att det finns många hinder för att lyckas med att införa och använda AI-lösningar i vården. Den nya tekniken konkurrerar i viss mening med vårdpersonalens monopol på kunskap beträffande hälsa, prevention och behandling av sjukdomar som personalen erhållit genom lång akademisk utbildning, träning och praktisk erfarenhet.

Införande av AI-lösningar i vården förmodas kräva ett samspel mellan kunskapen som kan erhållas genom AI och den kunskap och erfarenhet som vårdpersonalen besitter. Detta projekt bygger på tre AI-lösningar som implementeras och tas i bruk under 2023–2024 i Region Halland. Projektet har potential att främja förståelsen för hur man kan etablera processer för införande av AI-applikationer i vården samt bidra med värdefull information om hur sådana processer kan bygga på vårdpersonalens kompetens och roller.

Om projektet

Projektperiod

1 januari 2023 till 31 december 2026

Projektledare

Per Nilsen, gästprofessor i implementeringsforskning

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

Region Halland

Finansiär

Vetenskapsrådet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt