Sök

Lärande och äldre människor i hemmet

Det övergripande syftet är att utveckla och implementera hållbart digitalt proaktivt stödsystem för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med demenssjukdom och deras samboende i hemmet.

Delsyften är att:

 1. identifiera utmaningar och beskriva risker för våld i nära relationer
 2. utveckla och implementera digitaliserad intervention ”KRAFT-givande samtal” för personer med demenssjukdom och deras samboende
 3. utvärdera interventionen och dess effekter.

Projektperiod:

 • 2017–2019

Anslagsgivare:

 • Vårdforskning i Samverkan
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde

Partner/samverkan:

 • Psykiatrin Halland
 • Socialförvaltningen i Halmstads kommun
 • Varbergs omsorg, Varberg
 • Förvaltningen för funktionsstöd i Kungsbacka kommun
 • Unilever
 • Eli Lilly Sweden AB

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt