Sök

Samverkande virtuella system för aktiv hälsovård hos äldre

Det övergripande syftet är att öka äldre personens delaktighet i sin hälsa genom användning av virtuella system för visualisering av aktuell hälsostatus med koppling till interaktiv egenvårdsrådgivning.

Syftet med projektet

Målet är att utveckla samverkande virtuella system med avsikt att stärka den äldres delaktighet i sin egen hälsa, men även att egenvårdsrådgivning optimeras på bästa sätt. Implementering sker genom ett interaktivt personbundet uppföljningssystem som sammanställer olika hälsomått i relation till de äldres förmåga att skatta sin hälsa, och vara aktiva i egenvårdsprocessen. Forskningen är inriktad på äldre personer boende i Falkenbergs kommun, Skövde kommun och Örebro kommun.

Projektperiod:

  • 2012–2019

Anslagsgivare:

  • Centrum för forskning om välfärd och hälsa, Högskolan i Halmstad
  • Hälsoakademin
  • Örebro Universitet

Partner/samverkan:

  • Health Navigator, Stockholm
  • Karolinska Institutet, Stockholm

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt