Sök

Socialt kapital och ungas psykiska hälsa

Det övergripande syftet med forskningen är att fördjupa förståelsen för sambandet mellan socialt kapital och barn och ungdomars psykiska hälsa.

Syftet med projektet

Ett delprojekt undersöker hur byggda och sociala miljöer påverkar unga människors möjligheter till att utveckla socialt kapital och hur metoder för ökad delaktighet i utformningen av sådana miljöer kan utformas och implementeras. I ett annat delprojekt studeras fenomenet socialt kapital i relation till ungdomars psykiska hälsa som grund för utveckling av validerade mätmetoder.

Projektperiod:

  • 2016–2023

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen
  • Affecta Psykiatri AB

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt