Sök

Value creating continence care, V3C, Värdeskapande inkontinentvård

Inkontinens är ett vanligt hälsoproblem och ökar i frekvens med stigande ålder. Det kan leda till att äldre personer behöver använda inkontinensskydd. Företaget Essity kontaktade Högskolan i Halmstad för att, baserat på forskning, skapa ett teoretiskt ramverk för vad som är värdeskapande och kan operationaliseras till självrapporterade upplevelsemått för inkontinensvård. Fokus är äldre personer som har inkontinens och behöver hjälp med toalettbesök och hantera inkontinensskydd av antingen närstående eller personal.

Syftet med projektet

Skapa metoder för att utvärdera värden av betydelse vid toalettbesök och inkontinensskydd för äldre personer som behöver assistans.

Projektet delar också visionen för de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling som bland annat fokuserar specifikt på hälsa och välmående för personer i sårbara situationer.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt