Sök

Vardagshjältar och vardagsjournalister

Vardagshjältar och vardagsjournalister är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om ett aktuellt välfärdsproblem där olika intressen kolliderar, i detta fall mellan allmänhet och professioner där olycksplatsen blir en del av arbetsplatsen.

Syftet med projektet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap och förståelse för frågor kring civilkurage, lagstiftning och etik, digitalisering och medialisering, samt arbetsmiljön vid olycksplatser och vad medialiseringen innebär för såväl ”blåljusaktörer” som journalister. Studien har två delar, dels analyser av mediernas innehåll som handlar om allmänhetens agerande vid olycksplatser samt olycksjournalistik, dels intervjuer med de professioner som bland annat har olycksplatser som en del av sin arbetsplats.

Projektperiod:

  • 2016

Anslagsgivare:

  • Högskolan i Halmstad
  • CVHI

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt