Sök

Projektbaserad master

Genom detta projekt har Högskolan i Halmstad utvecklat en möjlighet för yrkesverksamma i företag och offentlig verksamhet att genomföra utvecklingsprojekt på sin arbetsplats och samtidigt förvärva fördjupad kompetens inom ämnesområdet för utvecklingsarbetet.

Syftet med projektet

Projektet har utvecklat ett nytt utbildningsformat som har potential att kunna tillämpas på Högskolans samtliga masterprogram. Det nya formatet förväntas göra utbildning på avancerad nivå mer lättillgänglig, särskilt för personer som är verksamma inom näringslivet.

Syftet med projektet är att bidra till en formell kompetenshöjning för studenten samt till grundläggande behörighet för framtida forskarstudier och en kompetensförstärking för företaget inom det aktuella området. En framgångsrik etablering av en projektbaserad master skulle dessutom bidra till en ökning av antalet samarbetsprojekt mellan Högskolan och företag och genom dessa skapa möjligheter till långsiktiga samarbeten som bygger på vetenskaplig förankring och näringslivsrelevans.

Akademier ansvarar i dag för sådana masterprogram: Akademin för hälsa och välfärd, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet och Akademin för informationsteknologi. Projektet har således haft ett högskoleövergripande perspektiv både avseende omfattning på projektets utvecklingsarbete och de mål som förväntas uppnås genom utvecklingsarbetet.

Projektet är ett utbildnings- och forskningsprojekt inom Hälsoinnovation.

Projektperiod:

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

  • Ensolution
  • Sensative
  • Carmona

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt