Sök

Om ITE:s forskning

Vid Akademin för informationsteknologi (ITE) bedrivs forskning inom medvetna intelligenta system, smarta elektroniksystem, cyberfysiska system och digital tjänsteinnovation. Dessa fyra områden utgör ITE:s fyra teknikområden.

Akademins forskare ingår i följande forskningsprogram

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Senaste forskningsnyheterna från ITE på Samspel

Forskning i samverkan

Med de sammanslagna kompetenserna inom EIS vill vi attrahera nya partner och projekt som kräver såväl detaljkunskap som helhetsbild. Ett exempel på detta är lågförbrukande (energi)tekniker för radio och kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik och nanoteknik. Fler exempel är intelligenta fordon, som sammanför kunskap om sensorer, inbyggda system och självorganiserande system, samt nästa generations radarsystem där systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och kommunikationsteknik tas fram. Ytterligare ett exempel är IT-användning för till exempel turistupplevelser, som kombinerar kunskap om inbygga system, intelligenta system och informatik.

  • EIS ska vara en internationellt erkänd forskningsmiljö med utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå.
  • EIS ska kännetecknas av välutvecklade forskningssamarbeten med näringsliv och offentlig sektor.
  • EIS ska vara en ledande miljö, en excellensmiljö, inom inbyggda och intelligenta system i Europa.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt