Sök

AdaptoCell för användare på MAX IV

Huvudmålet med AdaptoCell är att designa, utveckla och tillhandahålla en mikrofluidisk flödescellplattform för användare av MAX IV Laboratory.

Forskare söker en djupare förståelse för proteiners dynamiska interaktion och funktion i cellen och vad det betyder för till exempel utveckling av sjukdomar. Svenska forskare behöver fler nya analytiska verktyg för att behålla sin konkurrenskraft i denna forskning. Synkrotronljus från MAX IV möjliggör tidsupplösta studier av proteiner med X-ray Absorption and Emission Spectroscopy (XAS/XES), Small Angle X-ray Scattering (SAXS) och serial crystallography (SSX) på Balder, CoSAXS och MicroMAX som är strålrör konstruerade för spjutspetsforskning inom respektive metod.

Projektets mål är att leverera en anpassningsbar mikrofluidik-baserad flödescellplattform, AdaptoCell, till MAX IV:s användare, som integrerad på strålrören och anpassad till varje metod, kan användas för att undersöka proteiner i lösning och för seriekristallografi på mikrokristaller. Projektteamet kommer att anställa två unga forskare för att i samarbete med experter inom mikrofluidik-chipproduktion (Customized Microfluidics), proteinproduktion, mikrofluidik-användning och tidsupplösta proteinstudier, designa/tillverka, integrera och experimentellt validera chippen.

Mål år 1 är ett integrerat mikrofluidik-chip för XAS, följt av chip-integrerad UV-vis spektroskopi på AdaptoCell-XAS och AdaptoCell-SAXS för tidsupplöst datainsamling år 2, samt år 3 AdaptoCell-SSX. Efter varje delmål kommer vi att släppa de färdiga prov-plattformarna till MAX IV:s användare, vilket är svenska forskare från både akademi och industri.

Om projektet

Projektperiod

  • 1 januari, 2019–30 juni, 2023

Projektledare

  • Kajsa Sigfridsson Clauss, MAX IV Laboratory, Lunds universitet

Andra deltagande forskare

  • Ross Friel, Högskolan i Halmstad
  • Laurent Barbe, SciLifeLab, Uppsala universitet
  • Ann Terry, MAX IV Laboratory, Lunds universitet
  • Dörthe Haase, MAX IV Laboratory, Lunds universitet
  • Yang Chen, MAX IV Laboratory, Lunds universitet

Samverkanspartner

  • Lunds universitet
  • Uppsala universitet

Finansiärer

  • Stiftelsen för strategisk forskning

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt