Sök

Ämnesdidaktik

Kunskaper inom det ämnesdidaktiska fältet är viktiga för att att utveckla undervisningen och lärandet. Därför är gruppens övergripande syfte att öka kunskapen om didaktik inom samtliga ämnen inom grundskolan och lärarutbildningen.

Ämnesdidaktisk forskning

Ämnesdidaktisk forskning innebär att forskningen utgår från ämnenas särdrag och hur dessa inverkar på lärandet, från förskola till universitetsutbildning. Ämnesdidaktiken är en brygga mellan ämnesteori och lärande, det vill säga hur vi kan förstå ämnesundervisningens villkor och kunna förbättra den. Detta skiljer ämnesdidaktiken från allmändidaktiken och pedagogiken, som är mer intresserad av lärande mer i allmänhet.

Forskargruppen

Gruppen, som bildades år 2020 möter behovet av att använda den ämnesdidaktiska forskningskompetensen för att skapa en bred forskargrupp som kan diskutera gemensamma forskningsfrågor, oavsett ämnesdisciplin. Gruppen bygger på den starka forskning som redan finns på Högskolan i Halmstad inom naturvetenskapernas didaktik.

I den ämnesdidaktiska forskargruppen samlas forskare från lärarutbildningens samtliga ämnen, exempelvis religion, historia, samhällsvetenskap, matematik, svenska, engelska och naturvetenskap. Förutom seniora forskare så är flera doktorander och licentiander medlemmar i gruppen.

Gruppen organiserar seminarieverksamhet för att diskutera ämnesdidaktiska projekt, läsa texter och ta del av varandras forskning samt bjuda in gästföreläsare.

Exempel på pågående projekt

Exempel på fokus inom gruppen är komplexa samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll, så kallade Socioscientific Issues (SSI), formativ bedömning i naturvetenskap, Learning Studies som ett sätt att utveckla NV-lärares ämnesdidaktiska kunskap via Pedagogical Content Knowledge (PCK), analys av religionsböckers representationer, coteaching i naturvetenskap, lärarstudenters förmåga att utveckla sin undervisning i engelska, hybrida kontexter i ämnesundervisningen, elevers tolkningar och förståelse av biologiskt ämnesinnehåll och flera praktiknära forskningsprojekt i samverkan med verksamhet i övriga samhället.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt