Sök

Digitalt lärande i skola och samhälle, DLSS

Digitaliseringen har inneburit och innebär stora förändringar både för samhället i stort och för utbildningssektorn mer specifikt. Forskargruppen DLSS, Digitalt lärande i skola och samhälle, intresserar sig för forskning om digitalisering, lärande och samhällsutveckling. Syftet med forskargruppen är att stödja ett informerat akademiskt samtal kring forskning om digitalisering och genom det utgöra en naturlig hemvist för planering och genomförande av forskningsprojekt.

ung man och ung kvinna vid stor, liggande pekskärm

Pågående projekt (som involverar forskare knutna till DLSS)

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt