Sök

Informell statistisk slutledning i undervisning

Mitt forskningsintresse handlar om lärares pedagogisk ämneskunskap (PCK, pedagogical content knowledge) och Powerful Knowledge i statistikundervisning

Syfte med projektet

Projektet har som mål att öka kunskapen om hur informella statistiska begrepp och metoder transformeras av lärare/lärarstudenter till elever i undervisningen. Ett övergripande syfte är att bidra till en teoriutveckling av grund- och ämneslärarutbildning.

Samverkansparter

Projektet är en del av Forskarskolan KÄKK (Kunskap, Ämnen och Kvalitet i lärarutbildning och Klassrum) och är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. KÄKK har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen.

Handledare

Yvonne Liljekvist, Karlstad universitet
Per Högström, Högskolan i Halmstad

Finansiering

Vetenskapsrådet

Projekttid

2020–2023

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt