Sök

Språk och makt

Språket är en oskiljaktig del av människans vardag och därmed påverkar det förutsättningarna för många personer. Därför vill vi i det här projektet, som består av flera olika delar, undersökta vilken betydelse språkbruk i vardagen har för människors skapande av identitet, maktrelationer och upplevelser av inkludering och exkludering.

personer grafik skärmar

Nya forskningsfrågor

Vi har tidigare bland annat undersökt det språkliga skapandet av identitet hos barn, ungdomar och unga vuxna. Projektet är under ständig utveckling och nya frågor har väckts. För närvarande fokuserar vi på språkliga maktrelationer i läromedel, tilltalsmönster och namnbruk i den smarta staden.

uppdaterad

Kontakt

Dela