Sök

Hälsa, hållbarhet och ansvar

Analyserar hur hälsa och hållbar utveckling behandlas i det svenska utbildningssystemet och i offentlig verksamhet. En tvärvetenskaplig grupp med forskare från disciplinerna, historia, statsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Deltagare

  • Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik
  • Jaana Nehez, adjungerad lektor i utbildningsvetenskap 
  • Tomas Nilson, universitetslektor i historia
  • Ulf Petäjä, universitetslektor i statsvetenskap
  • Petra M Svensson, universitetslektor i offentlig förvaltning
  • Sara Svensson, universitetslektor i statvetenskap
  • Mikael Thelin, universitetslektor i allmändidaktik
  • Anders Urbas, universitetslektor i statsvetenskap – sammankallande

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt