Sök

Text, makt och digitalisering

Forskargruppen som har samlats kring text, makt och digitalisering intresserar sig för forskning som utgår från det vidgade textbegreppet. Därmed får digitalisering en central funktion – oavsett när en text är producerad. Texter kan studeras från olika håll och på olika sätt, såväl muntliga som skriftliga källor tilldrar sig gruppens intresse. Därtill kan tidpunkten för textens tillkomst, dess tillkomstsituation och publiceringskanal samt mediet variera. Syftet med forskargruppen är att skapa, stödja och upprätthålla forskningsprojekt som utgår från texter i en digitaliserad värld.

Tre personer plus en extra hand med penna. Laptop. Grafik som indikerar att de pratar om siffror, människor eller liknande. Foto.

Aktiviteter inom gruppen

Inom gruppen genomförs regelbundna seminarier då resultat och analyser som produceras lyfts till diskussion. Gruppen träffas regelbundet den första onsdagen i varje månad kl. 8.30–9.30.

Forskning och metoder

Medlemmarna i forskargruppen kommer från olika discipliner och därför accepteras en stor bredd av material, metoder och frågeställningar. Arbetet inom gruppen syftar till att publicera antingen ämnesspecifika eller tvär- och mångvetenskapliga artiklar samt till att skapa forskningsprojekt. Eftersom de flesta av gruppmedlemmarna har sin tillhörighet inom humaniora och samhällsvetenskap vilar definitionen av digitalisering på digital humaniora respektive samhällsvetenskap.

Högskolan i Halmstad har två profilområden, Smarta städer och samhällen samt Hälsoinnovation, till vilka forskargruppens projekt knyter an. Externa samarbeten inom gruppen föreligger mellan såväl offentlig sektor som näringslivet.

Exempel på pågående projekt

Forskningsprojektens fokus ligger på människor och människors villkor i samhället. Gruppen intresserar sig särskilt för frågor om makt i text, något som hör nära samman med social förändring. Exempel på pågående projekt inom gruppen:

 • Politisk och massmedial kommunikation i digitala kanaler (Frida Stranne)
 • Representation, diskriminering och integration (Emilia Aldrin och Linnea Gustafsson )
 • Företags positionering i den digitala världen (Linnea Gustafsson och Emilia Aldrin)
 • Digitalisering, makt och samverkan inom Europa med gränsområden (Sara Svensson)
 • Samhällsmakt, nationalism och identitet i historiska texter (Kristina Hildebrand, Rickard Melkersson, Danielle Cudmore, Tomas Nilson och Jens Lerbom)
 • Nya användningsområden för skönlitteratur (Anna Fåhreaus mfl)

Deltagare

Gruppen genomgår en stark tillväxtperiod vad gäller medlemmar. Samarbeten föreligger därtill inom akademiska miljöer både nationellt och internationellt, men vid redovisningen av forskarna inom gruppen namnges endast de som är verksamma vid Högskolan i Halmstad inom Akademin för lärande, humaniora och samhälle:

 • Emilia Aldrin
 • Danielle Cudmore
 • Anna Fåhreaus
 • Kristina Hildebrand
 • Linnea Gustafsson
 • Jens Lerbom
 • Rickard Melkersson
 • Tomas Nilson
 • Frida Stranne
 • Sara Svensson

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt