Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Musikundervisning i Vetenskapslandet

Ska musikundervisningen vara lärarstyrd, eller ska eleverna få ”skapa fritt” på egen hand och så som skolans kursplan säger? Claes Eriksson forskar i utbildningsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Han har studerat musicerande niondeklassare och bland annat kommit fram till att lärare behövs!
Sidan uppdaterad 2009-05-08